Algemene voorwaarden Preventiekiezer

 • Informatie preventiekiezerDe informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik.
 • Door gebruik te maken van Preventiekiezer ga je er zonder voorbehoud mee akkoord: Dat Preventiekiezer op basis van de door jou opgegeven wensen en eisen, in zowel de online vragenlijst op Preventiekiezer.nl als via eventuele nadere telefonische of mondeling toelichting van jou aan een medewerker van Preventiekiezer, een top-3 van best passende aanbieders voor jouw organisatie wordt bepaald. Dat deze drie best passende aanbieders via Preventiekiezer een Request For Proposal (ook wel offerte verzoek) namens jouw organisatie zullen ontvangen en je vervolgens via Preventiekiezer binnen gemiddeld 1 week een adviesrapportage ontvangt inclusief drie maatwerkoffertes van deze Aanbieders.
 • De drie best passende aanbieders ontvangen jouw contactgegevens en kunnen contact met je opnemen.
 • Preventiekiezer plant voor jou ook afspraken met deze drie aanbieders om deze offertes en de dienstverlening in relatie tot jouw organisatie met je te bespreken.
 • Medewerkers van Preventiekiezer nemen contact met je op om jouw eisen en wensen verder te bespreken of om een toelichting te vragen.
 • Preventiekiezer is gebaseerd op het jaarlijks onderzoek onder leveranciers van preventiediensten. Hierbij zijn in totaal ruim 50 dienstverleners in kaart gebracht. Ook wordt de jarenlange ervaring op het gebied van selectie in de adviezen verwerkt.
 • Het gebruik van Preventiekiezer inclusief de persoonlijke ondersteuning van Preventiekiezer is voor organisaties geheel gratis. Preventiekiezer maakt wel gebruik van een zogenaamde 'appreciation fee'. Dit betekent dat als je vindt dat het advies voor jou een waarde in Euro's heeft gehad, je ons kunt vragen jou hiervoor een rekening te sturen.
 • Preventiekiezer is geheel onafhankelijk. Preventiekiezer waarborgt deze onafhankelijkheid door contractuele afspraken met dienstverleners die voor alle aanbieders gelijk zijn. Preventiekiezer ontvangt van aanbieders een jaarlijkse vergoeding en daarnaast een businessvergoeding voor het leggen van succesvolle contacten.
 • Het gebruik van Preventiekiezer is gebaseerd op zogenaamde fair use. Dit betekent dat wanneer je op oneigenlijke gronden misbruik maakt van onze dienstverlening en/of advies, wij de door ons gemaakte uren en/of gederfde inkomsten in rekening kunnen brengen. Een voorbeeld van misbruik is wanneer je naast onze selectie een eigen selectie van aanbieders toevoegt, zonder ons hierover vooraf te informeren.
 • Preventiekiezer is gerechtigd om de naam van haar klanten te vermelden in al haar uitingen, zoals bijvoorbeeld de website, brochures en dergelijke.
 • Ondanks de zorgvuldigheid waarmee Preventiekiezer alle informatie heeft verzameld en geanalyseerd, kan de weergegeven informatie of de uitkomst van de selectie onjuistheden bevatten. Preventiekiezer kan voor eventuele onjuistheden geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • In ons Privacy Statement lees je hoe we met de door jou verstrekte gegevens omgaan

Copyright

 • Vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden en/of doorgeven van de informatie van deze site is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Preventiekiezer.
 • Het is nadrukkelijk niet toegestaan de informatie van deze site en/of de informatie uit een RFI of andere informatie van Preventiekiezer te gebruiken voor een verder eigen selectieproces.
 • Over de gehele site en rapportage geldt © Preventiekiezer - HR Navigator B.V.